(0515) 57 51 57 oerdracht@degreiden.nl

Welkom op de site van CBS De Oerdracht

De Oerdracht is een kleine dorpsschool met combinatieklassen van twee of drie groepen o.l.v. één leerkracht. Het is de enige school in het dorp in een modern gebouw. De school streeft ernaar om elk kind bij elk ontwikkelingsaspect zo te begeleiden, dat het zich thuis voelt op school en in de samenleving. Het kind kan zich in zijn eigen ontwikkeling optimaal ontplooien, dat is ons doel.
Ons motto is: De Oerdracht, in boppeslach foar elts bern!

Snel praktische informatie bekijken

Team

Team

Lineke Bakker...