(0515) 57 51 57 oerdracht@degreiden.nl

Welkom op de site van CBS De Reinbôge, locatie Exmorra

Deze school, voormalig CBS De Oerdracht, is een kleine dorpsschool en is onderdeel van CBS De Reinbôge uit Tjerkwerd. Op deze school werken we met combinatieklassen van twee of drie groepen o.l.v. één leerkracht. Het is de enige schoollocatie in het dorp in een modern gebouw. De school streeft ernaar om elk kind bij elk ontwikkelingsaspect zo te begeleiden, dat het zich thuis voelt op school en in de samenleving. Het kind kan zich in zijn eigen ontwikkeling optimaal ontplooien, dat is ons doel.
Ons motto is: De Oerdracht, in boppeslach foar elts bern!

Snel praktische informatie bekijken

Team

Team

Lineke Bakker...