(0515) 57 51 57 oerdracht@degreiden.nl

Als uw kind ziek is of om andere dringende redenen niet naar school kan, is het van belang de school hiervan in kennis te stellen. Graag telefonisch, u kunt  ‘s ochtends vanaf 8.00 uur bellen met school. Het nummer is: 0515-575157

Een dokters of tandartsbezoek graag telefonisch of via de mail melden, en als het kan in de middag afspreken.

Logopedie of andere begeleiding mag met toestemming van de school onder schooltijd plaatsvinden.

Als een leerling zonder opgaaf van redenen niet op school verschijnt, zal er contact met de ouders worden opgenomen.

Absenties worden geregistreerd.