(0515) 57 51 57 oerdracht@degreiden.nl

We werken op De Oerdracht met een continurooster.
We gaan uit van het 5-gelijke-dagen-model, d.w.z. dat we op alle 5 dagen dezelfde schooltijden hanteren.
De schooldag begint om 8.20 uur en duurt tot 14.00 uur.
De kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben op vrijdag vrij.